Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-HĐND ngày 02/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Đồng Môn về việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã Đồng Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 23/6 – 28/6/2023 các tổ đại biểu HĐND xã Đồng Môn, khóa II (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn các thôn để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Bao cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 7 HĐND xã.

Qua các buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND đã giải trình, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều vào các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, đất đai, môi trường, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 161.980
    Online: 11