1. Hồ Sỹ Trình:  Sinh ngày 21/01/1967

- Quê quán: xã Đồng Môn - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã

- Ngày vào Đảng: 06/10/1988 - chính thức: 06/10/1989

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế nông nghiệp

- trình độ chính trị: trung cấp lý luận chính trị

- tóm tắt quá trình công tác: 

+ 1/1990  - 11/1991 Bí thư đoàn xã Thạch Đồng (3/1991 Ủy viên UBND phụ trách VHXH, Thống kê)

+ 11/1991 - 3/1993: Bí thư đoàn xã Thạch Đồng, phụ trách VHXH, Thống kê

+ 4/1993 - 1/1995: Bí thư đoàn xã phụ trách VHXH, Thống kê, đại biểu HĐND xã Thạch Đồng khóa 15

+ 1/1995 - 2/1999: Ủy viên UBND, phụ trách VHXH, Thống kê xã Thạch Đồng

+3/1999 - 12/1999: Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Đồng khóa 15

+ 1/2000 - 8/2000: Phó bí thư chi bộ Đồng Công - Thạch Đồng

+ 9/2000 - 4/2004: Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thạch Đồng, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

+ 5/2004 - 5/2010: Phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Thạch Đồng

+ 5/2010 - 12/2019: Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Thạch Đồng

+ 1/2020 - nay: Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Đồng Môn

2. Trần Quốc Hương: sinh 26/12/1971

- Quê quán: xã Đồng Môn - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ hiện tại: Phó bí thư thường trực Đảng ủy

- Ngày vào Đảng: 30/12/1996, chính thức: 30/12/1997

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Lý luận chính trị: trung cấp

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ 8/1996 - 2/1997: cán bộ Địa chính xã Thạch Đồng

+ 3/1997 - 2/2000: Cán bộ đo đạc - sở Địa chính Hà Tĩnh

+ 2/2001 - 10/2010: Cán bộ Địa chính - Tài nguyên môi trường xã Thạch Đồng

+ 10/2010 - 10/2015: Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đồng

+ 10/2015 - 12/2019: Chủ tịch UBND xã Thạch Đồng

+ 1/2020 - nay: Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đồng Môn

3. Nguyễn Tuấn Anh: Sinh 11/03/1969

- Quê quán: xã Đồng Môn - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ hiện tại: phó bí thư đảng ủy - chủ tịch UBND xã

- Ngày vào Đảng: 03/02/1995, chính thức: 03/02/1996

- Trình Độ chuyên môn: kỷ sư ngành nông học

- Lý luận chính trị: trung cấp

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ 1986 - 1989: Bí thư chi đoàn Quyết Tiến

+ 1989 - 1999: Phó bí thư đoàn xã Thạch Môn

+ 1999 - 2004: Ủy nhiệm thu thế xã Thạch Môn

+ 2004 - 2011: Đảng ủy viên, trưởng ban nông nghiệp xã Thạch Môn

+ 2011 - 7/2014: phó chủ tịch UBND xã Thạch Môn

+ 11/2014 - 12/2019: chủ tịch UBND xã Thạch Môn

+ 1/2020 - nay: phó bí thư đảng ủy - chủ tịch UBND xã Đồng Môn

4. Dương Cao Sơn: sinh 08/07/1980

- Quê quán: xã Đồng Môn - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐND xã

- Ngày vào Đảng: 15/11/2004, chính thức: 15/11/2005

- Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

- Lý luận chính trị: trung cấp

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ 1/2003 - 31/12/2003: Cán bộ Tư pháp Hộ tịch xã Thạch Đồng

+ 1/2004 - 5/2016: Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Thạch Đồng

+ 6/2016 - 12/2019: phó chủ tịch HĐND xã Thạch Đồng 

+ 3/2019 - 12/2019: Phó chủ tịch HĐND kiêm chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Đồng

+ 1/2020 - nay: phó chủ tịch HĐND xã Đồng Môn

5. Nguyễn Xuân Thiện: sinh 16/06/1973

- Quê quán: xã Đồng Môn - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch UBND xã

- Ngày vào Đảng: 30/7/1999, chính thức: 30/7/2000

- Trình độ chuyên môn:  trung cấp hành chính văn phòng

- Lý luận chính trị: trung cấp

- Tóm tắt quá trình công tác: 

+ 1996 - 1999: Bí thư chi đoàn Thắng Lợi

+ 11/1999 - 12/2015: Cán bộ Văn phòng thống kê UBND xã Thạch Đồng

+ 1/2016 - 12/2019: phó chủ tịch UBND xã Thạch Đồng

+ 1/2020 - nay: Phó chủ tịch UBND xã Đồng Môn

6. Nguyễn Văn Đông: Sinh 01/07/1981

- Quê quán: xã Đồng Môn - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ Hiện tại: Phó chủ tịch UBND xã

- Ngày vào Đảng: 02/02/2005, chính thức: 02/02/2006

- Trình độ chuyên môn: kỷ sư ngành khuyến nông và phát triển nông thôn

- Lý luận chính trị: trung cấp

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ 7/2003 - 3/2012: Phó bi thư Đoàn xã Thạch Môn

+ 4/2012 - 2/2015: Bí thư Đoàn xã Thạch Môn

+ 2/2015 - 12/2019: Phó chủ tịch UBND xã Thạch Môn

+ 1/2020 - nay: Phó chủ tịch UBND xã Đồng Môn

7. Nguyễn Hoa Phượng: Sinh 15/01/1985

- Quê quán: xã Đồng Môn - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch UBMTTQ xã 

- Ngày vào Đảng: 25/5/2006, chính thức: 25/5/2007

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ 9/2008 - 3/2014: Văn phòng Đảng ủy xã Thạch Môn

+ 4/2014 - 4/2016: Phó chủ tịch Hội LHPN kiêm văn phòng Đảng ủy xã Thạch Môn

+ 4/2016 - 8/2018: chủ tịch hội LHPN xã Thạch Môn

+ 8/2018 - 12/2019: Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Môn

+ 1/2020 - nay: Chủ tịch UBMTTQ xã Đồng Môn

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 154.352
Online: 5