1. Thường trực đảng ủy: gồm 2 đ/c

- đ/c Hồ Sỹ Trình: Bí thư Đảng ủy 

- đ/c Trần Quốc Hương: Phó bí thư Thường trực

2. HĐND xã: gồm 2 đ/c trong thường trực và 2 ban của HĐND (Ban Pháp chế, ban KT-XH)

2.1. Thường trực HĐND xã gồm 2 đ/c:

- đ/c Hồ Sỹ Trình: chủ tịch HĐND xã

- đ/c Dương Cao Sơn: Phó chủ tịch HĐND xã

2.2. Ban pháp chế, gồm:

- Dương Cao Sơn: trưởng ban

- Nguyễn Hoa Phượng: phó ban

- Nguyễn Đình Tráng: Ban viên

- Trương Khánh Lý: ban viên

- Hồ Sỹ Huề: ban viên

2.3. Ban Kinh tế - xã hội, gồm:

- Trần Văn Đảm: trưởng ban

- Hồ Thị Như: phó ban

- Trần Thị Hà: ban viên

- Dương Công Đấu: ban viên

- Dương Thị Phụng: ban viên

3. Lãnh đạo UBND 

- Nguyễn Tuấn Anh: chủ tịch UBND

- Nguyễn Xuân Thiện: phó chủ tịch UBND

- Nguyễn Văn Đông: Phó chủ tịch UBND

4. Thường trực UBMTTQ xã:

- Nguyễn Hoa Phượng: chủ tịch UBMTTQ xã

- Nguyễn Thị Thanh: phó chủ tịch UBMTTQ xã

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 154.350
Online: 6