Đồng Môn là một xã vên đô nằm ở phía Đông Bắc, cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh 5km. Tổng diện tích đất tự nhiên 892,58ha, trong đó đất nông nghiệp 529,12ha chiếm 59,3%, đất phi nông nghiệp 339,77ha chiếm 38%, đất chưa sử dụng 23,69ha chiếm 2,7%. Dân số 7750 người, xã có 9 thôn, 12 chi bộ với 373 đảng viên. Xã Đồng Môn có tên từ thuở Lê Triều, thuộc tổng Thượng Nhị, huyện Thạch Hà. Đến thời vua Minh Mạng được đổi tên thành xứ Ba Ngòi (Nơi hợp lưu của ba dòng chảy - Ngã ba sơn). Năm Tự Đức thứ 6 (1853) lại đổi tên thành xã Đồng Môn. Lúc này xã có 6 thôn: Đông, Nam, Thượng, Hạ, Trung, Nghem. Đến năm 1954 chia xã Đồng Môn thành 2 xã Thạch Đồng và Thạch Môn thuộc huyện Thạch Hà. Năm 2004 Thạch Đồng và Thạch Môn thuộc địa phận Thị xã Hà Tĩnh, nay là Thành phố Hà Tĩnh. Đến ngày 2/1/2020 2 xã Thạch Đồng và Thạch Môn nhập lại thành xã Đồng Môn như thuở đầu.

Người dân xã Đồng Môn có truyền thống cần mẫn, siêng năng, là vùng đất có nghề thủ công truyền thống lâu đời - làng Dệt Đồng Môn nổi tiếng khắp cả nước thuở nhà Lê, nhà Nguyễn. Nay dân cư sinh sống chủ yêu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 145.773
Online: 1