Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Đồng Môn năm 2023. Công an xã Đồng Môn đã phối hợp với Đoàn xã Đồng Môn để thực hiện có hiệu quả nội dung này.

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động người dân làm Căn cước công dân, tài khoản ĐDĐT và hướng dẫn cài đặt dịch vụ công trực tuyến, nhất là trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt cài đặt ĐDĐT và dịch vụ công quốc gia. Đoàn xã Đồng Môn đã tích cực phối hợp với Công an xã, tổ chức hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên ứng dụng VneID. Triển khai huy động lực lượng hỗ trợ kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho người dân trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động tình nguyện của Đoàn xã Đồng Môn, các lực lượng sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, hình thành văn hóa kinh tế số, công dân số mọi tầng lớp Nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời hướng dẫn hỗ trợ cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã.

   (Đoàn viên, thanh niên hăng hái rà soát danh sách công dân chưa kích hoạt định danh điện tử)

Thông qua việc lồng ghép các phong trào hoạt động Đoàn, Hội, hoạt động an sinh xã hội trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID; trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử tại gia đình, khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính, tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ… Hình thành các tổ, nhóm ở các thôn, nơi tập trung đông người để tuyên truyền hướng dẫn cho người dân, cho các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội... đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử tích hợp hướng dẫn làm thủ tục căn cước công dân.

Dịp này, các bạn đoàn viên cũng đã được hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID . Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ cài đặt, sử dụng nhanh tiến độ điện tử.

                      (hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử)

Với tinh thần xung kích, tiên phong, các đoàn viên đã đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, chủ động tìm hiểu, nắm vững trình tự cơ bản các bước nộp hồ sơ để có thể hướng dẫn cho người thân trong gia đình và Nhân dân cùng thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, tuổi trẻ xã Đồng Môn còn chủ động xây dựng video hướng dẫn cài đặt App của ứng dụng VneID trên youtube để tuyên truyền trên mạng xã hội facebook, zalo... giúp các thành viên tổ tình nguyện viên hướng dẫn người dân cài đặt nhanh chóng.

 

 

Với kết quả đã đạt được cho thấy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ xã Đồng Môn trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản ĐDĐT, góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã./.

 

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 161.993
    Online: 16