Thực hiện Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” của Sở Tư pháp Hà Tĩnh ngày 20/10/2022. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022. Xã Đồng Môn đã tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng tích cuộc cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/10/2022 đến ngày 5/11/2022.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn.

Nội dung cuộc thi nhằm tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Ngay từ đầu cuộc thi, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Đồng Môn đã hưởng ứng tích cực cuộc thi.

Tính đến ngày 30/10/2022, xã Đồng Môn cùng với phường Nguyễn Du là 2 đơn vị dẫn đầu trong 15 phường xã của thành phố Hà Tĩnh có số lượng người tham gia cuộc thi đông đảo nhất. Qua đó,có thể thấy rằng, nhu cầu tìm hiểu pháp luật cũng như tiếp cận các thông tin của nhân dân trên địa bàn là rất được chú trọng

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 161.994
    Online: 15