Để chuẩn bị cho hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đánh giá kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, để tăng cường công tác lãnh đọa, chỉ đạo kịp thời BCĐ, Ban quản lý xây dựng NTM xã đã tiến hành kiện toàn và phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách các tiêu chí theo quy định mới. Rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn về xã NTM và xã NTM nâng cao theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh; Triển khai xây dựng Khung kế hoạch và kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023; Thành lập 3 đoàn trực tiếp kiểm tra chỉ đạo các thôn; Lập phương án, dự toán xây dựng KDC NTM kiểu mẫu thôn Tiến Giang theo Quyết định 39 về bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo quy định mới; Tổ chức triển khai quán triệt bộ tiêu chí mới của UBND tỉnh về xây dựng xã NTM và NTM nâng cao và bà bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

Kết quả đạt được như sau: huy động nhân dân xây dựng nông thôn mới: Đường giao thông ngõ xóm  195m/1310m đạt 14.9% kế hoạch; rãnh thoát nước 237m /1500, đạt 15.8% kế hoạch; Thảm nhựa 5681/9827m2 đạt 58%. Vận động 15 hộ dân hiến 271.7 m2 đất để làm đường giao thông ngõ thôn ước tính 311.6 triệu đồng; tháo dỡ 444m2 tường rào, 76m3 mòng hàng rào, 1,66m3 trụ cổng và 31.8m2 mái che ước tính 450 triệu đồng. Huy động 600 ngày công ước tính 120 triệu đồng. MTTQ và các đoàn thể, các thôn hàng tháng đều tổ chức và vào các dịp lễ đều tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây trên các tuyến đường.

                      (Đổ thảm nhựa tại đường trục thôn - thôn Quyết Tiến)

Các mô hình phát triển sản xuất: Từ đầu năm đến nay đã tổ chức triển khai và vận động xây dựng được 7 mô hình kinh tế mới. Như hoa cây cảnh của Nguyễn Thị Bình; Mô hình rau củ quả, cây ăn quả của Tống Trần Tín; Mô hình Lúa hàng hóa của Nguyễn Bằng Tấn. Mô hình nuôi cá Lóc Bông và cá Lăng trên đất chua phèn gần 1ha của bà Nguyễn Thị Thanh; Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng của Trần Văn Học thôn trung Tiến; mô hình nuôi Chồn của Đặng Văn Cường (16 cặp); mô hình lúa Ha na số 07 diện tích 18,5ha của 3 thôn Quyết Tiến; Trung Tiến và Đồng Thanh. Ngoài ra tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả các mô hình đã có như các mô hình trong nuôi trồng thủy sản; 3 mô hình trang trại chăn nuôi lợn; các mô hình rau hoa trong nhà lưới...

Về xây dựng sản phẩm OCOP: 6 tháng đầu năm đã  có 3 sản phẩm được thành phố đánh giá đạt OCOP 3 sao đó là Bánh đa nem Thành Sen - Nhật Thành của hộ Trần Văn Thành; Ngọc Trai Thành Quỳnh Giang của ông Trần Nhật Duật; Tra Sen Hào Thành của ông Trần Tiến Sỹ. Nâng tổng số sản phẩm đạt trên địa bà là 5 sản phẩm./.

 

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 161.953
    Online: 13