Sáng ngày 03/7/2021 tại Hội trường UBND xã Đồng Môn, HĐND xã đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND xã khóa II, nhiệm kì 2021 – 2026

Kỳ họp với 5 nội dung quan trọng, gồm:

 • Kì họp nghe báo cáo của UBBC về kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kì 2021 – 2026;
 • HĐND tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND, NHƯ: Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; Trưởng, phó các ban của HĐND; Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND;
 • Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã lên nhận nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
 • HĐND xã nghe UBMTTQ xã báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021 – 2026;
 • HĐND xã xem xét các tờ trình về nội quy kỳ họp HĐND xã; Quy chế hoạt động của HĐND xã nhiệm kì 2021 – 2026 và kế hoạch tổ chức các kì hợp thường lệ năm 2021 của HĐND xã.

Với 25 đại biểu HĐND được bầu trong nhiệm kì, Kì họp đã diễn ra theo đúng kế hoạch và nội dung đề ra. Đặc biệt đã bầu ra được các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã để thực hiện các vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã, giúp địa phương vạch ra những kế hoạch, những chủ trương, định hướng và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an  ninh-  quốc phòng và các lĩnh vực khác, nhằm đưa xã Đồng Môn đạt được các nhiệm vụ, các mục tiêu quan trọng đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tại kì họp, về tham dự và chỉ đạo các đ/c Nguyễn Văn Qúy – UVBTV Thành ủy – Chủ tịch HĐND Thành phố,  đ/c Phạm Hùng Cường - UVBTV Thành ủy – PCT UBND thành phố; đ/c Tống Thị Quỳnh Hoa - UVBTV Thành ủy – Trưởng BTC Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đ/c Nguyễn Văn Qúy phát biểu chỉ đạo tại kì họp, ghi nhận những thành tích đạt được của địa phương trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kì 2021 – 2026 và chúc mừng cho HĐND xã đã bầu ra các chức danh chủ chốt thuộc thẩm quyền HĐND xã. Bên cạnh đó, đ/c cũng yêu cầu HĐND xã nhiệm kì 2021 – 2026 thực hiện tốt các vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Thay mặt HĐND xã. đ/c Hồ Sỹ Trình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo Thành phố

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 85.042
  Online: 13