Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Đồng Môn – thành phố Hà Tĩnh. Sáng ngày 19/03/2021, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử (UBBC) Tỉnh ủy đã làm việc với địa phương.

Ngày 23/5/2021 cử tri trên cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây thực sự là ngày hội của toàn dân tộc, là quyền lợi và nghĩa vụ to lớn của  cử tri trong cả nước.

Để đánh giá công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, UBBC Tỉnh Hà Tĩnh đã phân công đoàn kiểm tra về đánh giá công tác chuẩn bị về mọi mặt, đặc biệt là hồ sơ người được giới thiệu ứng cử HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, trong đó có xã Đồng Môn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu xã báo cáo tóm tắt những khó khăn, tồn tại trong quá trình chuẩn bị cho bầu cử

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy gồm có các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Tổ trưởng, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho Bầu cử HĐND các cấp, đặc biệt chú trọng về công tác chuẩn bị và lưu trử hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho bầu cử, đặc biệt nhấn mạnh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thay mặt cho địa phương xã Đồng Môn, đồng chí Hồ Sỹ Trình – Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã  đã báo cáo tóm tắt những văn bản chỉ đạo mà địa phương đã ban hành chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XV và địa biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời nêu rõ những khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Đánh giá những tồn tại trong các đợt bầu cử nhiệm kỳ trước, qua đó nêu rõ phương án để cuộc bầu cử HĐND lần này đúng với số lượng, thành phần cơ cấu theo định hướng của UBBC xã.

đồng chí Hồ Sỹ Trình - Bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã báo cáo trước đoàn kiểm tra

Sau một buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương cả về các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể cấp xã cũng như công tác tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp diễn ra. Song bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng nêu lên một số tồn tại, khuyết điểm của đại phương trong quá trình chuẩn bị, đó là công tác bàn giao giữa UBMTTQ xã với UBBC xã về hồ sơ người được giới thiệu ứng cử HĐND cấp xã còn chưa đủ; Hướng dẫn ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND còn có thiếu sót.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Bầu cử, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn, bám sát địa bàn, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thay mặt địa phương, đồng chí Hồ Sỹ Trình đã tiếp thu nghiêm túc những đánh giá và chỉ đạo của Đoàn kiểm tra. Qua đó yêu cầu tất cả các tổ chức, ban ngành, đoàn thể xã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, bổ sung những thiếu sót mà đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã nêu ra để chuẩn bị thật tốt cho cuộc bầu cử HĐND xã Đồng Môn lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra tốt đẹp và thành công.

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.070
    Online: 10