Ủy ban bầu cử xã Đồng Môn thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Đồng Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

  1. Hồ sơ ứng cử:

+ Đơn ứng cử đại biểu HĐND (theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND);

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND), có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi người ứng cử cư trú;

+ Tiểu sử tóm tắt (theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND);

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập (theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND);

+ 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt), được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử;

2. Thời gian nộp hồ sơ:  Bắt đầu từ ngày 22/2/2021.  kết thúc vào lúc 17h00 ngày 14 tháng 03 năm 2021. Riêng thứ 7 ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử xã cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Tại phòng Thường trực HĐND xã (tầng 2 trụ sở UBND xã Đồng Môn).

4 . Lưu ý một số điểm sau:

- Hồ sơ ứng cử bảo đảm đúng theo mẫu, đầy đủ số lượng, thành phần, thông tin; quá trình thu, nhận có ký và giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú;

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt);

- Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử;

- Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.041
    Online: 13