Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai ngày 15/3/2021 của UBMTTQ xã Đồng Môn; Thường trực UBMTTQ xã thông báo lịch, thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 

TT

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

NGƯỜI ĐƯỢC

 LẤY Ý KIẾN

NGƯỜI CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Thanh Tiến

Chiều 21/3/2021

Đ/c Trương Khánh Lý

Đ/c Trần Thị Tình

Đ/c Trần Thị Thuận

Đ/c Trương Khánh Bình

Đ/c Nguyễn Thị Thanh

Đ/c  Nguyễn Thị Chín

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh; Đ/c Nguyễn Hoa Phượng

 

2

Trung Tiến

Chiều 21/3/2021

Đ/c Trần Văn Đảm 

Đ/c Trần Đức Châu

Đ/c Nguyễn Thị Phương

Đ/c Trần Xuân Dũng

Đ/c Nguyễn Xuân Thiện

 

3

Quyết Tiến

Chiều 22/3/2021

 Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Đ/c Nguyễn Văn Đông

Đ/c Nguyễn Thị Lam

Đ/c Trương Thị Anh

Đ/c Nguyễn Văn Hiền

Đ/c Trương Thị Nga

Đ/c Nguyễn Xuân Thiện; đ/c Nguyễn Thị Thanh

 

4

Tiền Tiến

Chiều 20/3/2021

 Đ/c Trần Đình Thiện

Đ/c Nguyễn Văn Đức

Đ/c Đậu Thị Thủy

Đ/c Nguyễn Hoa Phương

Đ/c Trần Thị Hà

Đ/c Trần Thị Cúc

Đ/c Trần Thị Hiền

Đ/c Nguyễn Văn Linh

Đ/c Nguyễn Tuân Anh; Đ/c Nguyễn Thị Thanh

 

5

Thắng Lợi

Tối 20/3/2021

 Đ/c Dương Cao Sơn

Đ/c Nguyễn Xuân Thiện

Đ/c Dương Thị Ngọc

Đ/c Nguyễn Thị Chương

Đ/c Dương Minh Bằng

Đ/c Dương Thị Liên

Đ/c Nguyễn Văn Đông, đ/c Nguyễn Hoa Phượng

 

6

Hòa Bình

Tối 20/3/2021

 Đ/c Biện Công Thìn

Đ/c Văn Thị  Bích Phương

Đ/c Hồ Thị Vĩnh

Đ/c Phạm Thị Hoa

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Đ/c Nguyễn Thị Thanh

 

7

Đồng thanh

Tối 21/3/2021

 Đ/c Hồ Thị Như

Đ/c Trần Thị Giao

Đ/c Bùi Viết Hoàng

Đ/c Trần Văn Thức

Đ/c Trần Hậu Đồng

Đ/c Trần Xuân Dũng; Đ/c Nguyễn Xuân Thiện

 

8

Liên Công

Tối 21/3/2021

 Đ/c Hồ Sỹ Trình

Đ/c Trần Quốc Hương

Đ/c Hồ Thị Nữ Anh

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

Đ/c Hồ Sỹ Giao

Đ/c Trần Văn Nhật

Đ/c Nguyễn Hoa Phượng; Đ/c Nguyễn Văn Đông

 

9

Tiến Giang

Tối 21/3/2021

Đ/c Hồ Sỹ Huề

Đ/c Dương Thị Hồng

Đ/c Hồ Sỹ Long

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh; đ/c Nguyễn Thị Thanh

 

 

 

* Địa điểm: tại nhà văn hóa các thôn.

* Thành phần tham dự tại các thôn:

Ở xã: Trân trọng kính mời Thường trực Đảng ủy, HĐND, thành viên các tổ công tác chỉ đạo tại các thôn.

Ở thôn: Liên đoàn cán bộ thôn, đại diện cử tri hộ gia đình.

Đề nghị đồng chí Bí thư- trưởng ban công tác mặt trận thôn và đồng chí thôn trưởng thông báo hoặc gửi giấy mời tham dự hội nghị đến cử tri, chuẩn bị địa điểm, nước uống, loa máy để tổ chức  hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào lịch thời gian tổ chức nếu thôn nào có thay đổi điều chỉnh báo TT UBMTTQ xã để sắp xếp và thông báo cho các thành phần tham dự.

Đề nghị trưởng ban công tác mặt trận, thôn trưởng  các thôn thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Tự biên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.096
    Online: 14