STT

Họ Tên

Chức Vụ

Số Điện Thoại

Ghi Chú

 

 1.  

Hồ Sỹ Trình

Bí thư Đảng Ủy, CT. HĐND

0915634689

 

 1.  

Trần Quốc Hương

Phó bí thư Đảng ủy

0983029602

 

 1.  

Dương Cao Sơn 

PCT. HĐND

0983467078

 

 1.  

Nguyễn Tuấn Anh

CT. UBND

0918.410.590

 

 1.  

Nguyễn Văn Đông

PCT UBND

0967981780

0947926197

 1.  

Nguyễn Xuân Thiện

PCT. UBND

0916901124

 

 1.  

Nguyễn Hoa Phượng

CT. MTTQ

0984799042

 

 1.  

Trần Xuân Dũng

PCT. MTTQ

0915984062

 

 1.  

Trần Văn Đảm

CT Hội ND

0988.817.001

0915979176

 1.  

Bùi Viết Hoàng

PCT. Hội ND

0916098188

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh

PCT HND VT-TQ-TV

0987.904.390

 

 1.  

Trần Thị Hà

Chủ tịch HLHPN

0911477906

 

 1.  

Hồ Thị Nữ Anh

PCT. HLHPN

0911478492

 

 1.  

Hồ Thị Như

BT ĐTN

0941679792

 

 1.  

Phạm Thị Thư

Phó BTĐTN

0377177365

 

 1.  

Nguyễn Tiến Đức

CT HCCB

0985.736.454

 

 1.  

Nguyễn Thị Lam

VP. UBND

0919662858

 

 1.  

Dương Thị Ngọc

VP UBND

0949976690

 

 1.  

Trần Thị Thuận

Kế Toán

0946304557

 

 1.  

Văn Thị Bích Phương

Kế toán

0941095689

 

 1.  

Nguyễn Thị Hòa

Tư Pháp

0916233986

 

 1.  

Nguyễn Hiệp Hòa

ĐC- NN-MT

0914441899

 

 1.  

Lê Thị Hảo

ĐC- NN-MT

0915320155

 

 1.  

Nguyễn Thị Chín

VHXH

0987545787

 

 1.  

Biện Công Thìn

VHXH

0968131267

 

 1.  

Phạm Quốc Thế

Chỉ huy trưởng QS

0918.155.497

 

 1.  

Lê Đăng Tiến

Trưởng CA

0945194699

 

 1.  

Trần Đại Nhân

Phó TCA

0946953777

 

 1.  

Trương Thị Anh

Chuyên trách NTM

0912524876

 

 1.  

Trần Thị Hiền

VP ĐU

0989856175

 

 1.  

Trương Thị Chương

VP.ĐU

0973330406

 

 1.  

Trần Đình Đàn

Bảo vệ

0384.661.706

 

 1.  

Trần Thị Giao

HT Trường Mầm non Đồng Môn

09146323622

 

 1.  

Trương Thị Phương

Hiệu trưởng Trường MN Đồng Môn

0912909277

 

 1.  

Dương Thắng

BT. Thôn Thắng Lợi

0987329541

 

 1.  

Dương Minh Bằng

Thôn trưởng thôn Thắng Lợi

0915979802

 

 1.  

Hồ Sỹ Trọng

BT. Thôn Hòa Bình

0987329618

 

 1.  

Dương Xuân Hùng

Thôn trưởng thôn Hòa Bình

0347416802

 

 1.  

Trần Văn Thức

BT. Thôn Đồng Thanh

0858035677

 

 1.  

Dương Đình Tường

Thôn trưởng thôn Đồng Thanh

0988314762

 

 1.  

Hồ Sỹ Giao

BT. Thôn Liên Công

0915981477

 

 1.  

Dương Công Đấu

Thôn trưởng Liên Công

0989186355

 

 1.  

Trần Thị Thích

BTCB Tiến Giang

0382354178

 

 1.  

Hồ Sỹ Huề

Thôn trưởng thôn Tiến Giang

0941361059

 

 1.  

Trương Khánh Thanh

BT Thanh Tiến

0989137914

 

 1.  

Trần Hậu Hà

XT Thanh Tiến

0912717875

 

 1.  

Trần Hậu Lân

BT Trung Tiến

0837989823

 

 1.  

Trần Đức Châu

XT Trung Tiến

0942339503

 

 1.  

Nguyễn Văn Hiền

BT Quyết Tiến

0974625646

 

 1.  

Nguyễn Văn Khoan

XT Quyết Tiến

0946899517

 

 1.  

Trần Đình Thiện

BTCB Tiền Tiến

0986656072

 

 1.  

Nguyễn Văn Đức

XT Tiền Tiến

0338164921

 

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 161.992
  Online: 15