I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết luận tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 ; Kết luận 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thông báo 374/TB-UBND ngày 11/10/2021 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược phát triển thành phố.

- Chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã khóa II. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách, triển khai các công trình dự án. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Chỉ đạo công tác chăm sóc cây xanh; chủ động phòng, chống thiên tai, hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nâng cao tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày/

Thứ

Nội dung

Phòng, ban chuẩn bị/

tham mưu

LĐ  chủ trì/

tham dự

01/Thứ 7

Nghỉ

 

 

02/CN

Nghỉ

 

 

03/Thứ 2

Sáng: - 7h00’: Lễ chào cờ, giao ban tháng 7

 

 

 

- 9 h UBMTTQ xã triển khai vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh
Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc.

Chiều:

 

 

 

Văn phòng

 

 

 

UBMTTQ

 

 

 

 

 

Đ/c Trình – BTĐU-CT HĐND; Đ/c Hương – PBT; Đ/c Anh - CT

UBND

 

Đ/c Phượng –

CT UBMTTQ

 

 

04/Thứ 3

 

Sáng: Khảo sát một số tuyến đường, mương giao thông nông thôn tại thôn Thanh Tiến để triển khai thực hiện.

Chiều:

Xây dựng

 

 

Đ/c Sơn –PCT UBND

 

 

05/Thứ 4

 

Sáng:

Chiều:

 

 

06/Thứ 5

 

Sáng: Tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

Báo cáo khởi công xây dựng hàng rào nghĩa trang thôn Tiền Tiến

Chiều: Tổ truy thu thuế tiến hành đi thu thế

Tư pháp

Xây dựng

KTNS, UNT

Đ/c Trình – BT ĐU; Đ/c Anh - CT

 

LĐ UBND

 

07/Thứ 6

 

Sáng: Đoàn kiểm tra CCHC thành phố về làm việc

 

Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nghe tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều: Tham dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí năm 2023

 

Các chuyên môn

 

 

 

 

 

 

LĐ UBND

 

Đ/c Trình – BTĐU; Đ/c Anh – CT

 

Đ/c Anh – CT

Đ/c Lam - VP

 

08/Thứ 7

 

Sáng: Đảnh ủy xã Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Văn phòng

Đ/c Trình – BTĐU; Đ/c Hương – PBT; Đ/c Anh - PBT

09/CN

Nghỉ

 

 

10/Thứ 2

Từ 10-30/7 tham dự thi trực tuyến tìm hiểu

CCHC và chuyển đổi số

Sáng:

Chiều:

VH-TT

 

 

 

Đ/c Đông-PCT

 

Đ/c Anh – CT

 

11/Thứ 3

Sáng: Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chiều: Tham dự Khai mạc Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (1,5 ngày).

 

 

 

 

 

 

LĐ UBND

 

 

 

 

Các thành phần tham dự

12/Thứ 4

 Tham dự Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng

 

Các thành phần tham dự

13/Thứ 5

Sáng: Tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

 

Chiều: - Tham dự Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh trong 06 tháng đầu năm 2023

Tư pháp

 

 

 

 

Đ/c Trình – BT ĐU; Đ/c Anh - CT

Các thành phần tham dự

 

 

14/Thứ 6

Sáng:

Chiều:

 

 

 

 

 

15/Thứ 7

Xây dựng NTM nâng cao

 

Hệ thống chính trị

16/CN

Nghỉ

 

 

17/Thứ 2

Sáng: Giao ban khối UBND

Chiều:

Văn phòng

Đ/c Anh-CT

 

18/Thứ 3

Sáng: Tổ truy thu thuế tiến hành đi thu thuế

Chiều: Thành phố Họp rà soát vướng mắc công tác GPMB các dự án trên địa bàn

UNT

 

 

 

Đ/c Sơn

Đ/c Anh-CT

Đ/c Hòa - ĐC

 

19/Thứ 4

 

 

 

Tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

TT HĐND xã

 

 

 

Đ/c Trình – CT HĐND

Đ/c Thiện – PCT HĐND

 

 

20/Thứ 5

Sáng: Tiếp công dân định kỳ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị.

Chiều:

Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Trình – BTĐU; Đ/c Anh - CT

 

 

 

 

21/Thứ 6

Sáng: Tham dự Tập huấn luật hoà giải ở cơ sở

 

Chiều: Thường trực Thành ủy giao ban với Bí thư, Chủ tịch các phường, xã; Đoàn công tác đánh giá nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

Văn phòng

 

 

 

 

Đ/c Đông-PCT

Đ/c Hòa – TP

 

 

 

22/Thứ 7

Tối: Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc.

 

LĐ UBND

23/CN

Nghỉ

 

 

24/Thứ 2

Sáng: Giao ban tuần khối UBND

Chiều: Hội nghị BTV Thành ủy phiên thường kỳ tháng 7 cho ý kiến các nội dung theo chương trình công tác năm 2023.

Văn phòng

 

 

Đ/c Anh – CT

 

25/Thứ 3

Sáng:

- Đại hội Liên đoàn lao động thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (từ ngày 25/7-26/7/2023)

Chiều: Tham dự Họp xử lý một số vướng mắc trong công tác đất đai tại thành phố

 

 

 

 

 

Đ/c Sơn– CTCĐ

 

Đ/c Anh - CT

26/Thứ 4

Sáng: Tổ truy thu thuế tiến hành đi thu thuế

 

Chiều:

Tối: Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

UNT

 

 

LĐTBXH

 

Đ/c Sơn - PCT

 

 

Lãnh đạo địa phương

27/Thứ 5

Hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2023.

29/7/2023)

Sáng: Lãnh đạo xã thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ

Chiều: Thành phố làm việc với xã Đồng Môn về tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao

 

 

 

 

LĐTBXH

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo địa phương

28/Thứ 6

Sáng: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35- NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tham dự Tập huấn Luật dân chủ ở cơ sở tại thành phố

Chiều: - Hội nghị sơ kết Đảng ủy, cơ quan, công đoàn Cơ quan HĐND-UBND 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023.

 

 

 

 

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

Đ/c Anh - CT

29/Thứ 7

Xây dựng NTM nâng cao

 

Hệ thống chính trị

30/CN

Nghỉ

 

 

31/Thứ 2

Sáng:Giao ban tuần khổi UBND

 Tham dự Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 (từ ngày 31/7-03/8).

Chiều:

Văn phòng

Đ/c Anh-CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                             

 - Đảng ủy;

- HĐND xã;

- CBCC;

- Trang  thông tin điện tử xã;

 - Lưu: VT,VP.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ

 

 

 

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 161.969
    Online: 9