n dân xã Đồng Môn về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND xã Đồng Môn thông báo đến toàn thể nhân dân về các nội dung lấy ý kiến như sau:

Thông báo số 09/TB-UBND ngày 17/02/2023 của UBND xã Đồng Môn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 140.505
    Online: 2