Ngày 27/03/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBND về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quan ly của nganh Lao động - Thương binh va Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Ha Tĩnh

Quyết định 680/QĐ-UBND ngày 27/03/2023 của UBND tỉnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 140.491
    Online: 3