Sáu tháng đầu năm 2022, với mục tiêu tiếp tục cũng cố, nâng cấp các tiêu chí để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đồng Môn đã xây dựng khung kế hoạch, triển khai cụ thể đến các đơn vị thôn để tổ chức thực hiện. Với sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ và nhân dân từ xã đến thôn, những tháng đầu năm, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM đã ban hành khung kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Triển khai xây dựng kế hoạch và kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022; Tổ chức đoàn khảo sát các nội dung cần thực hiện là lập phương án, dự toán xây dựng KDC NTM kiểu mẫu thôn Tiến Giang; Tổ chức triển khai quán triệt bộ tiêu chí mới của chính phủ về xây dựng xã NTM và NTM nâng cao; Thôn Trung Tiến và thôn Quyết Tiến được VPNTM tỉnh  đánh giá đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

     (Mô hình nuôi trái nước ngọt của hộ ông Trần Nhật Duật)

Toàn xã tổ chức 10 đợt ra quân trồng cây bóng mát và cây hoa các hoại với 2.084 cây, trong đó cấy bóng mát 1084 cây gồm bàng Đài Loan, Phi lao, lộc vừng, dừa nước... và 500 cây hoa các loại như Ngũ sắc, nhài, Dâm bụt, .

             (Tổ chức trồng cây xanh, cây hoa trên tuyến đương Ngô Quyền)

 Huy động nhân dân xây dựng nông thôn mới: Đường giao thông ngõ xóm  255m/1.808m đạt 14,1% kế hoạch; rãnh thoát nước 55m /1.382m, đạt 3,9% kế hoạch;  Kế hoạch  rải thảm nhựa chưa thực hiện được tuyến nào. Vận động 12 hộ dân hiến 200 m2 đất để làm đường GT ngõ thôn ước tính 300 triệu đồng; tháo dỡ 300m2 tường rào ước tính 150 triệu đồng. Huy động 2.780 ngày công ước tính  556 triệu đồng. MTTQ và các đoàn thể, các thôn hàng tháng đều tổ chức và vào các dịp lễ đều tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây trên các tuyến đường.

             (Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn xã)

Tích tụ ruộng đất: Tổ chức 7 cuộc họp các hộ dân liên quan và thành lập 6 đoàn để thực hiện tích tụ ruộng đất. Trong 6 tháng đã vận động tích tụ được 12,3ha trong đó vùng Đập Thượng - Cửa Tịnh của thôn Thanh Tiến 7,3ha; Vùng Tran 1ha; Vùng Nương Thiện của thôn Hòa Bình- Đồng Thanh-Liên Công  2,5ha; Vùng Đồng Ngang thôn Quyết Tiến 0,5ha; Vùng Đìa Thanh Tiến 1,0ha. Hiện đang tiếp tục vận động vùng Nương Thiện để mở rộng diện tích trồng Sâm Báo đảm bảo diện tích 4,3ha và vùng ngõ Hợp - Ngõ Lượng để trồng Sả và cây ăn quả.

Về mô hình phát triển sản xuất: Tổ chức họp dân triển khai và thành lập đoàn đi vận động mở rộng mô hình trồng sen, súng tại vùng Đập thượng 7,3 ha; đồng thời đưa giống trồng mới diện tích 3ha tại vùng Đập Thượng. Vận động nhân dân tích tụ ruộng đất thực hiện mô hình trồng Sâm báo diện tích 4,3ha tại vùng Nương Thiện. Đã triển khai xây dựng 01 mô hình tích tụ ruộng đất đồng màu để triển khai làm nhà lưới và trồng Na Thái tại thôn Quyết Tiến với diện tích 1,05ha, trong đó đã trồng được 0,5ha. Tiến hành đăng ký và xây dựng hai sản phẩm bánh đa nem Nhật Thành - Thành Sen của hộ Trần Văn Thành thuộc thôn Tiến Giang và sản phẩm chế tác Ngọc Trai của ông Trần Nhật Duật đạt sản phẩm OCOP năm 2022.

        (Sản phẩm OCOP Bánh đa nem Nam Chi)

(Mô hình vườn mẫu trồng Thanh Long)

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo xã tiếp tục chỉ đạo và động viên cán bộ và nhân dân toàn xã tiếp tục với nỗ lực, khí thế hưởng ứng các phong trào chung của toàn thành phố và địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 161.943
    Online: 4