Ngày 23/03/2022 xã Đồng Môn triển khai công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn nhằm phòng và ngăn ngừa các dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

 Theo điều tra của Ban chăn nuôi thú y xã phối hợp với các thôn, đến ngày 20/03/2022 tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã có 14.791 con. Trong đó đàn lợn có 4.985 con, đàn gia cầm có 9.500 con, trâu bò 306 con. Sau 2 ngày triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm (từ ngày 23 – 25/3/2022) kết quả tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 như sau: Trâu bò đạt 70%, lợn 98%, chó, 90%, gia cầm đạt 89%;

Cũng trong đợt này Ban nông nghiệp xã tiếp nhận và cấp phát 1.200 kg hóa chất Chlorine cho các hộ NTTS xử lý ao hồ, phòng chống dịch bệnh thủy sản. Phát huy 54,6ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó: diện tích nuôi trồng thủy sản mặn lợ 19,5 ha, nước ngọt 36,9 ha sản lượng ước đạt 50 tấn.                                   (Một số hình ảnh tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 1 năm 2022)

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 115.583
    Online: 5