Thực hiện Nghị quyết HĐND xã khóa II về các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, ngay từ đầu năm 2022 xã Đồng Môn đã triển khai kế hoạch về xây dựng các công trình mục tiêu về xây dựng NTM cũng như các công trình xây dựng trên địa bàn toàn xã.

Để chuẩn bị cho sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hôi, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2022. UBND xã đã giao các bộ phận chuyên môn liên quan báo cáo kết quả thực hiện với kết quả như sau:

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan đến cấp đổi, cấp giấy CNQSD đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  6 tháng đầu năm đã  giải quyết 32 hồ sơ. Xét hồ sơ giao 02 lô đất  tại hạ tầng dân cư thôn Tiền Tiến cho con em trên địa bàn. Hoàn thành hồ sơ BT, GTMB dự án đường nối 02 xã Thạch Đồng Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh. Phối hợp ban bồi thường triển khai lập hồ sơ điểm trung chuyển rác thải. Tham mưu hòa giải 03 trường hợp tranh chấp đất đai. Lập kế hoạch triển khai trồng 2084 cây xanh các loại trên địa bàn toàn xã. Tham mưu tổ chức 18 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

                                     ( Tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường)

Hoàn thành các công trình trên địa bàn: Mương thoát nước vỉa hè thôn Thanh Tiến; cải tạo hồ chứa nước Đập Tran, công trình đường từ 2 voi ra đê, đường Mai Thúc Loan đoạn qua xã Thạch Đồng.

Các công trình đang triển khai trên địa bàn như: Đường nối 2 xã Thạch Đồng với Thạch Môn, hạ tầng khu dân cư đội Quang giai đoạn 2, cải tạo hồ Đập Nghem, Bãi xử lý rác thải và nâng cấp mở rộng đường vào bãi rác; xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng trường tiểu học cơ sở 1 xã Đồng Môn; sữa chữa 2 nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Công tác quản lý đô thị  được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 6 tháng đầu năm tổng số hộ xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn 65 hộ, đã tiến hành kiểm tra và xử phạt 1 hộ xây nhà sai  giấy phép với tổng số tiền 17 triệu đồng, đến nay  65 hộ trên địa bàn có giấy phép. Ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị các điểm nóng như xử lý 27 hộ hộ lấn chiếm hành lang, lòng lề đường Mai thúc Loan, các hộ buôn bán, bỏ phế liệu không đúng nơi quy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các chỉ tiêu của năm 2022, UBND xã đã đưa ra một số nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản sau: Tiếp tục phối hợp với Ban BT, HT, TĐC lập hồ sơ thu hồi đất tại các dự án: Điểm trung chuyển rác thải, Hạ tầng tái định cư Giếng Đồng, Hạ tầng dân cư Đội Quang ( giai đoạn 3). Tham mưu giải quyết các trường hợp kiến nghị, tranh chấp, lấn chiếm đất đai trên địa bàn. Tiếp tục huy động, vận động trồng bổ sung, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn.

Tổ chức các đợt ra quân dọn vệ  sinh môi trường kết hợp vận động nhân dân ra quân theo từng xóm, từng tuyến đường để đạt hiệu quả cao hơn.

Hoàn thiện một số công trình xây dựng cơ bản như: Hạ tầng khu dân cư đội Quang giai đoạn 2, cải tạo hồ Đập Nghem. Bãi xử lý rác thải và nâng cấp mở rộng đường vào bãi rác, hoàn thành 2 nhà bia thưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trước ngày 27/7. Tiếp tục thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, Xây dựng nhà văn hóa thôn Trung Tiến, cống tiêu thoát nước Đập Tran, đường giao thông, mương nội đồng khu vực Bờ Đập.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra về trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là các hộ xây dựng nhà ở tư nhân khi chưa có  giấy phép xây dựng./.

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 123.999
    Online: 5