Nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ dịch công lưu động, quan tâm đầu tư bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa, theo hướng dẫn tại văn bản 2319 của Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Hà Tĩnh là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của xã Đồng Môn trong 6 tháng đầu năm 2022.

Việc đẩy mạnh CCHC đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thực hiện kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố về thực hiện các nội dung về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về cải cách hành chính năm 2022; Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; UBND xã Đồng Môn đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 bảo đảm phù hợp, bám sát thực tiễn, trong đó tập trung nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết TTHC qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ dịch công lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp, người dân…, góp phần cải thiện chỉ số CCHC.

          Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã Đồng Môn đã niêm yết công khai đầy đủ 191 thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang TTĐT xã. Kết quả đã kịp thời giải quyết được các hồ sơ, giấy tờ cho các tổ chức và công dân, không có tình trạng công dân phải đi lại nhiều, thời gian giải quyết kéo dài. Được đánh giá cao về mức độ hài lòng của người dân.

UBND xã đã quan tâm điều kiện cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và từng bước đạt chuẩn theo quy định. Hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo của cán bộ, công chức. Đang cử 04 đồng chí học lớp bồi dưỡng chuyên viên, 03 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị Trần Phú;

Sáu tháng đầu năm tiếp nhận 3 đơn kiến nghị, phản ánh và 01 đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, tổ chức hòa giải 04 cuộc. Hướng dẫn nộp đơn đúng cơ quan có thẩm quyền 02 trường hợp, 02 đơn đang xem xét giải quyết. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện đi đăng ký khai sinh, khai tử đúng thời hạn (chiếm 98% ), công tác đăng ký hộ tịch qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến được quần chúng nhân dân tham gia và hưởng ứng tích cực (chiếm 35% hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thành số hóa hộ tịch giai đoạn 3 theo đúng kế hoạch đề ra

Tổng số hồ sơ tiếp nhận 6 tháng đầu năm 2022 có 519 bộ hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến DVC mức độ 3 là 276/399 hồ sơ đạt 69,17%.  Thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ: 10/53 hồ sơ đạt 18,9%./.

 

 

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 154.359
    Online: 62