Việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Đồng Môn được Hợp tác môi trường xanh triển khai đều đặn, mỗi tuần 2 lần đã góp phần thay đổi bộ mặt của một vùng quê trong quá trình xây dựng NTM. Tuy nhiên vẫn cồn một số hộ dân không chấp hành tốt việc đóng nộp lệ phí thu gom rác thai.

HỢP TÁC XÃ THU GOM RÁC THẢI
XÃ THẠCH MÔN
         
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NỢ PHÍ THU GOM , VẬN CHUYỂN
VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT
Đơn vị:  Xóm Quyết Tiến - Xã Đồng Môn
Đến hết 31tháng 10 năm 2020
STT Họ và tên Tên thường gọi Định mức thu quy định Nợ Chi tiết khoản nợ
Số khẩu  Mức thu  Tháng 10 Nợ cũ
1 Nguyễn Ba Ông Ba 4    35,000   35,000 Nợ tháng 7
2 Nguyễn Tuấn Hiền Tuấn Hiền 4    35,000   70,000 nợ tháng 8+9
3 NGUyễn Xuân Hòa A Hòa Hợp 4    35,000 35,000    
4 Nguyễn Văn Hội Ông Hạnh Hội 7    46,000   46,000 Nợ tháng 9
5 Nguyễn Văn Hạnh Anh Hạnh Hội 4    35,000 35,000 35,000 Nợ tháng 9+10
6 Nguyễn Văn Hợp OÔ Hòa hợp 4    35,000 35,000    
7 Nguyễn Văn Khánh Ông Khánh 5    46,000 46,000    
8 Đặng Đình Lương Lương Lam 4    35,000      35,000 105,000 Nợ tháng 7+8+9+10
9 Nguyễn Văn Bình A Bình Phương 4    35,000      35,000    
10 Lê Đức Thìn A Thìn Sáng 4    35,000      35,000 175,000 Nợ tháng 5+6+7+8+9+10
11 Trần Hưu Tâm Ông Tâm 2    19,000     không nộp
12 Nguyễn Thị Bích Mỹ Cô Mỹ 5    46,000 46,000 92,000 Nợ tháng 8+9+10
13 Nguyễn Văn Thắng Thắng Thao 4    35,000      35,000    
14 Lê Văn Thiện Việt Thiện 5    46,000      46,000    
15 Đặng Viết Thuận Thúy Thuận 2    19,000 19,000    
16 Nguyễn Văn Chế Ông Chế 2    19,000     không nộp
    Tổng cộng 64   402,000 558,000  
      Tổng Nợ 960,000    

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 81.329
    Online: 5