Xác định công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy công tác này luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm.

 Sáu tháng đầu năm đã tiếp nhận 41 lượt công dân đến, tiếp nhận 50 đơn thư kiến nghị (trong đó tiếp nhận 44 đơn qua tiếp công dân, 5 cơ quan có thẩm quyền chuyển đến, 01 đơn nhận qua đường bưu điện ). Các đơn thư chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; Đã giải quyết 50/50 đơn theo đúng quy trình.

Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, đất đai, các khoản thu đóng góp của nhân dân. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, công khai minh bạch phiếu thu nhập của cán bộ công chức hàng năm, các khoản thu phí và lệ phí, các khoản huy động đóng góp từ nhân dân trong các lĩnh vực./.

 

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 154.357
    Online: 62