Ngày 27 tháng 03 năm 2023 UBND xã Đồng Môn ban hành chính sách chất lượng năm 2023.

Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã Đồng Môn đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:

“THÂN THIỆN- MINH BẠCH – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ”

Để đáp ứng được điều này, UBND xã Đồng Môn cam kết:

            1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố.

2. Bộ máy, tổ chức UBND xã tinh gọn, trong sạch. Cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý nhằm đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính.

3. Cán bộ, công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.

4. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ các mối liên hệ giữa các bộ phận, ngành chuyên môn có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác và hợp pháp để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 140.473
    Online: 2