DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

-----š›&š›-----

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

 

Lĩn vực thi đua khen thưởng

 

 1.  

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

8-14

 1.  

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

15-21

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

22-27

 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

28-33

 1.  

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

34-40

 

Lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo

 

 1.  

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

41-44

 1.  

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

45-48

 1.  

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

49-52

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

53-56

 1.  

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

57-60

 1.  

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

61-64

 1.  

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

65-68

 1.  

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn khác

69-72

 1.  

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

73-75

 1.  

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

76-79

Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 129.084
  Online: 4