Ngày 20/5/2021 UBND xã Đồng Môn tổ chức buổi hòa giải giữa các hộ gia đình có tranh chấp đất đai trên địa bàn.

Theo đó, UBND xã Đồng Môn nhận được công văn số 1100/UBND-VP ngày 12/5/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh, nội dung công văn đề nghị UBND xã Đồng Môn giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vinh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất thuộc thôn Tiền Tiến, xã Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh. Qua xem xét, UBND xã đã trả lời đơn thư khiếu kiện của bà Vinh như sau:

Thửa đất bà Nguyễn Thị Vinh kiến nghị, theo hồ sơ 371 xã Thạch Môn cũ là thửa 310, tờ bản đồ 05, diện tích 567,0m2 chủ sử dụng ghi Nguyễn Liện. Theo hồ sơ 299 xã Thạch Môn cũ là thửa 53, tờ bản đồ 02, diện tích 622,0m2 chủ sử dụng ghi Phạm Luyên. Thửa đất đã được UBND Thành phố Hà Tĩnh cấp 02 giấy chứng nhận theo biên bản họp gia đình lập năm 2007 gồm: Giấy chứng nhận QSD đất số AH919861 ngày 14/5/2007 cho bà Trần Thị Tâm với diện tích 257,3 m2 và Giấy chứng nhận QSD đất số AH919860 ngày 14/5/2007 cho bà Phạm Thị Nghĩa cùng chồng là Nguyễn Khắc Hải với diện tích 362,0 m2.

Qua nghiên cứu nội đơn kiến nghị bà Nguyễn Thị Vinh và hồ sơ quản lý tại địa phương cho thấy đây là sự việc liên quan đến tranh chấp đất đai (quy định tại Điều 202, Luật Đất đai năm 2013; Điều 88 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định quy định về trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai; Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai).

Để làm tốt các bước và theo quy trình, UBND xã Đồng Môn đã tiến hành thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai, tổ chức buổi hòa giải tranh chấp đất đai giữa các bên liên quan vào ngày 20/5/2021. Tuy nhiên, quá trình tổ chức hòa giải không thành do các bên không thể thương lượng, thỏa thuận dù UBND xã, các đoàn thể và liên đoàn cán bộ thôn đã tích cực vận động, nói rõ cho các bên. Vì vậy  UBND xã đã gia hạn thời gian 01 tuần kể từ thời điểm tổ chức buổi hòa giải để các bên liên quan tự bàn bạc phương án giải quyết. Tuy nhiên đến ngày 28/5/2021 các bên vẫn không thể thỏa thuận, do đó UBND xã đã hoàn thiện biên bản hòa giải, bàn giao các bên liên quan và hướng dẫn bà Nguyễn Thị Vinh thực hiện thủ tục khởi kiện tại Tòa án để giải quyết tiếp theo thẩm quyền.

Đối với nội dung biên bản họp gia đình là giả mạo theo đơn của bà Nguyễn Thị Vinh, qua kiểm tra hồ sơ lưu tại UBND xã có chữ ký của bà Vinh cùng các chị em trong gia đình và đã được UBND xã Thạch Môn cũ chứng thực vào năm 2007. Do không có chức năng giám định chữ ký nên UBND xã không có căn cứ khẳng định nội dung kiến nghị này của công dân.

Đây là một trong nhiều trường hợp có tranh chấp đất đại trên địa bàn xã, qua đó thấy được việc quản lí hồ sơ đất ở trước đây còn nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến những vướng mắc sau này. Để giải quyết những vấn đề này, ngoài nhiệm vụ của các ngành chuyên môn còn cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, của thôn và sự nhận thức của người dân.

Văn bản đi

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 81.325
    Online: 1