Xét nội dung Hồ sơ mời thầu và tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01.XL: Nâng cấp kênh tưới và đường giao thông nội đồng vùng Hằng Trúc và Sác Ráng, xã Đồng Môn Số: 190/Ttr-HSMT ngày 23 tháng 6 năm 2023 của tổ chuyên gia đấu thầu thuộc công ty TNHH tư vấn và xây dựng 2 Hoàng Phan; Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu Số: 192/BCTĐ-HSMT ngày 23/06/2023 của Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Châu Anh.

Số: /QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND xã Đồng Môn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 140.507
    Online: 4