Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. UBND xã Đồng Môn đã công khai thực hiện chi ngân sách trong quý II.

UBND XÃ ĐỒNG MÔN             Biểu số 115/CK TC-NSNN
                     
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 2 NĂM 2021
(Số liệu thực hiện quý 2/2021)
Đơn vị: 1000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2021 THỰC HIỆN QUÝ 2/2021 SO SÁNH (%)
TỔNG SỐ XDCB THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ XDCB THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ XDCB THƯỜNG XUYÊN
A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
  TỔNG CHI ############ ########### ############    4,456,149,025 ##########   4,024,282,025 31 5.74 59
  Trong đó                   
1 Chi an ninh          35,000,000          35,000,000           19,632,000            19,632,000 56   56
2 Chi Quốc phòng        167,000,000        167,000,000           66,335,087            66,335,087 40   40
3 Chi giáo dục đào tạo, dạy nghề                      -                             -                          -        
4 Chi văn hóa, thông tin          75,000,000          75,000,000           45,688,000            45,688,000 61   61
5 Chi phát thanh, truyền thanh                      -                  
6 Chi thể dục thể thao          70,000,000          70,000,000           71,974,000            71,974,000 103   103
7 Chi bảo vệ môi trường                      -                  
8 Chi sự nghiệp kinh tế        676,800,000        676,800,000         509,840,355          509,840,355 75   75
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể       4,678,267,000      4,678,267,000       2,822,736,783        2,822,736,783 60   60
10 Chi cho công tác xã hội        710,000,000        710,000,000         488,075,800          488,075,800 69   69
11 Chi khác        102,200,000        102,200,000                       -                          -   0   0
12 Chi thực hiện CCTL        107,733,000        107,733,000            
13 Dự phòng         206,000,000        206,000,000                          -        

Báo cáo quyết toán thu chi quý II

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 87.810
    Online: 7