Xã Đồng Môn có 2 trường học đóng trên địa bàn: Trường Mầm non Đồng Môn và Trường Tiểu học Đồng Môn. Trong năm học năm học 2020-2021 các trường học có quy mô trường, lớp như sau

1. Trường Mầm non Đồng Môn:

Quy mô phát triển : Số điểm trường 02

- Tổng số nhóm lớp 13. Tổng số cháu 421 cháu.

            Cụ thể:  Lớp 3 tuổi: 4 lớp =  121 cháu

                         Lớp 4 tuổi: 5 lớp = 152 cháu

                         Lớp 5 tuổi: 3 lớp = 148 cháu

- Số lượng Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 40 người. Trong đó: Ban giám hiệu 3; Giáo viên 24; Nhân viên: 13. (Thiếu 3 giáo viên). Trình độ chuyên môn: 95% cán bộ giáo viên trên chuẩn.

2. Trường Tiểu học Đồng Môn:

-Số lớp, số học sinh:Số lớp:20 lớp; Số học sinh: 599 em cụ thể:

Khối 1: 4 lớp; 127 em;                            Khối 4:4 lớp; 117 em

          Khối 2: 4 lớp; 125 em;                            Khối 5: 3 lớp;   78 em

Khối 3: 5 lớp; 152 em

- Số lượng Cán bộ, giáo viên: 40 người.

+ Biên chế: 33 ngườigồm Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên: 27;  Tổng phụ trách đội: 1; Nhân viên: 3

+ Hợp đồng: 2 giáo viên

+ Nhân viên hợp đồng: 5  Hợp đồng  (Cô nuôi: 3; Bảo vệ: 2)

II. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XDCSVC TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HUY ĐỘNG KHÁC

          Kết quả thực hiện năm học 2019-2020 và kết quả thực hiện năm học 2020-2021.

* Trường mầm non Đồng Môn: Không

 

          * Trườngtiểu họcĐồng Môn:

                                                                                       Đơn vị tính: Đồng

TT

Hạng mục công trình

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn (năm)

Giá trị các gói thầu

Khởi công-hoàn thành (ngày, tháng, năm)

Giá trị thực hiện

Đã thanh toán

Nợ

1

Xây dựng nhà đa chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Thạch Môn

5.495.972.000

500.000.000

-Chi phí xây lắp: 4.058.829.090

-Chi phí TVGS: 128.823.707

- Chi phí tư vấn đấu thầu:

17.534.142

Khởi công: 10/2018

Hoàn thành: 12/2019

5.495.972.000

4.074.370.660

1.421.601.340

2

Cải tạo nhà học 2 tầng 8 phòng, Trường tiểu học Đồng Môn (Điểm 2)

 

 

 

1.168.043.000

 

- Chi phí xây dựng: 926.716.000 đồng.

-Chi phí TVGS: 31.384.000

 

Đang thi công

 

 

 

- Nguồn huy động khác: Không có

          III. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA NĂM HỌC 2019-2020

          1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy,  tổ chức thực hiện của UBND, phối hợp của MTTQ, các đoàn thể trong công tác đầu tư xây dựng cở sở vật chất trường học trên địa bàn

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn dân và đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển và trong điều kiện ngân sách khó khăn thì hoạt động xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp là việc làm cần thiết để đáp ứng nhu cầu dạy và học ở các trường.Vì vậy, trong những năm qua, công tác xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học luôn được cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc qui trình huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Ban giám hiệu các trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường tăng cường công tác tuyên truyền hội viên, nhân dân, phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học.

          2. Kết quả huy động, tài trợ; Kết quả sử dụngnguồn lực xã hội hóa

Mặc dù được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhưng là một trường vừa mới sáp nhập, xã sáp nhập nên Công tác huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học theo Quyết định 37/2019/QĐ-UBND ngày 16/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do phải họp thống nhất toàn dân nên địa phương khó triển khai thực hiện. Công tác XHH thực hiện theo công văn 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện vận động tài trợ đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng CSGD trẻ cũng gặp nhiều khó khăn.Do đó, đến năm học 2019-2020, công tác xã hội hóa nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn xã chưa thực hiện được.

4. Đối với các khoản thu bắt buộc.

4.1. Trường mầm non Đồng Môn:

- Thu học phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Mức thu 50.000đ/em/tháng.

Kết quả đã thực hiện: Tổng thu trong năm học: 140.000.000/Tổng số học sinh:410

        Số miễn, giảm thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo:

Tổng miễn giảm học phí năm học 2019 – 2020: 5.250.000đ

                                   + Học kỳ I : 25 em số tiền: 3.300.000đ

                                   + Học kỳ II: 17 em số tiền: 1.950.000đ

Hụt thu học phí do đại dịch covid19 từ tháng 1 đến tháng 5 so với dự toán giao Số hụt thu: 41.000.000đ.

Quản lý, sử dụng:Tiền thu hàng tháng đã được nộp vào Tài khoản KBNN, thực hiện chi đảm bảo nguyên tắc tài chính phân bổ cho đơn vị.

- Thu hộ BHYT: Trường mầm non không thực hiện

4.2. Trường Tiểu học Đồng Môn:

- Học phí: Không

- Thu hộ BHYT:

+ Tổng số tiền đã nộp cho cơ quan BHXH năm học 2019-2020: 211.989.275 đồng (520 em học sinh) đạt tỷ lệ 99%.

5. Đối với các khoản được nhận, được thu do các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp cho nhà trường.

     Biểu 2                                                           ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung

huy động

Tổng thu

Tổng chi

Nội dung chi (cụ thể theo từng nội dung)

Ghi chú

I

Trường Mầm nonĐồng Môn

1

 

 

 

Quỹ hội phụ huynh trường được trích từ quỹ HPH các lớp

 

 

 

 

63,99

 

 

 

 

63,99

 

1.  Chi hỗ trợ tổ chức các ngày lễ hội, tham quan, giã ngoại cho các cháu;

2. Hoa tươi chúc mừng nhà trường các ngày lễ hội;                     3. Mua hoa tặng cán bộ giáo viên, nhân viên các ngày lễ;           4. Chi khác (Tặng quà học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết

Nguyên đán).

 

2

Các hoạt động khác (ngoại khóa)

 

 

 

Nhà trường không triển khai thu

 

II

Trường tiểu học Đồng Môn

1

Quỹ hội phụ huynh

88,65

88,65

Hỗ trợ hs nghèo ăn tết, tổ chức trung thu cho hs, chi hỗ trợ ngày lễ, tết, chi phát thưởng hs, gv....

 

 

2

Các hoạt động khác(ngoại khóa)

 

 

 

Nhà trường không triển khai thu

 

 

6. Các nội dung phục vụ trực tiếp cho học sinh (trong nhà trường) theo nhu cầu và thỏa thuận với cha mẹ học sinh:

6.1. Trường mầm non Đồng Môn:

* Học thêm:

Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỷ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Kế hoạch số 1250/KH-SGDĐT  ngày 05/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Kế hoạch số 406/KH-GDĐT ngày 09/9/2019 của  phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh về việc triển khai thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Thành phố Hà Tĩnh; Căn cứ Công văn số 413/HD-GDĐT ngày 10/9/2019 của  phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức dạy tiếng Anh ngoài giờ chính khóa trong các trường Mầm non, Tiểu học và THCS,

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức dạy các môn năng khiếu cho trẻ theo nhu cầu đăng ký tự nguyện của phụ huynh: Cho trẻ làm quen với Tiếng Anh, AEROBIC

    - Cho trẻ làm quen với Tiếng Anh: Hợp đồng với Trung tâm Anh ngữ BLUE GALAXY dạy tuần 2 tiết (1 tiết GV người việt, 1 tiết GV người nước ngoài), kinh phí 120.000đ/tháng. Kinh phí Trung tâm thu 100% và trích lại cho nhà trường 10% chi hao mòn CSVC và trang trí phòng học.

    Tổng số cháu tham gia học: 116 cháu. Số tiền trung tâm trích lại cho nhà trường là: 5.826.000đ. Chi: Sữa chữa, mua mới một số trang thiết bị, vật liệu trang trí trong phòng học.

    - Học AEROBIC: Hợp đồng với trung tâm STARKIDS AEROBIC dạy 2 tiết /tuần kinh phí 60.000đ/tháng. Kinh phí trung tâm thu 100% và trích lại 10.000đ/cháu/tháng bồi dưỡng cho giáo viên phụ dạy.

Tổng số cháu tham gia học 55 cháu. số tiền trích lại cho các giáo viên phụ dạy là 1.335.000đ chi cho giáo viên.

  * Đồng phục trẻ: Đầu năm học nhà trường quy định kiểu dáng, màu sắc, chất liệu… phụ huynh tự đặt may cho con.

    * Tổ chức bán trú: Thực hiện theo Công văn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn các khoản thu trong nhà trường.

  Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh qua cuộc họp phụ huynh đầu năm học, qua phiếu đăng ký về hình thức tổ chức ăn bán trú, mức ăn, kinh phí phục vụ bán trú. 100% phụ huynh đăng ký ăn bán trú tại trường với tiền ăn 17.000đ/ngày

  Mức thu phục vụ bán trú 215.000đ/cháu/tháng. Thu và chi qua kho bạc.

- Thu: Tổng số cháu 410 cháu, thu 7 tháng được: 618.335.000đ

     (Năm trăm năm mươi tám triệu ba trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn)

(Đã trừ thất thu)

    - Chi: Tổng chi 618.060.000đ ( Tiền trả lương cô nhân viên bếp, Tiền điện nước, Tiền đồ dùng phục vụ bán trú, Tiền trực trưa cho giáo viên nhân viên)

    - Còn lại : 275.000đ

 

6.2. Trường Tiểu học Đồng Môn:

- Học thêm: Không

- Đồng phục: Nhà trườngkhông thực hiện thu tiền đồng phục học sinh mà chỉ cung cấp mẫu đồng phục, phụ huynh tự đi may.

Thực hiện công tác tổ chức bán trú cho học sinh:

 • Quy trình, căn cứ huy động:

+ Thực hiện theo công văn số 1366/SGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiên các khoản thu; công văn số 1937/UBND-GDĐT-TCKH ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc chỉ đạo thực hiên các khoản thu trong trường học. Căn cứ tình hình kinh tế của địa phương, đời sống của nhân dân trên địa bàn và số lượng học sinh. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thu để bù chi cho việc thỏa thuận phụ huynh tổ chức bán trú tại trường. 

+ Biên bản họp phụ huynh các lớp.

+ Đơn đăng ký bán trú của phụ huynh học sinh.

+ Dự toán mua sắm CSVC và chi trả cho hoạt động bán trú.

- Tổ chức bán trú: 

Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về nhu cầu tổ chức cho con ăn bán trú và hình thức tổ chức bán trú. Kết quả : 100% phụ huynh đăng ký cho con em bán trú và lựa chọn hình thức nhà trường tổ chức.

- Kết quả huy động:

+ Tiền ăn bán trú: 21.000đ/ ngày. Nhà trường đã quản lý chỉ đạo tính định lượng mức ăn hợp lý. Học sinh:  ăn 2 bữa: 1 bữa chính và 1 bữa phụ.

+Tiền phục vụ bán trú: Thực hiện thu trong năm học theo thỏa thuận với phụ huynh: 160.000đ/tháng/em.

+ Tổng số tiền huy động để mua sắm CSVC bán trú: 23.850.000 đồng. Tổng chi: 23.850.000đồng.

         III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2020-2021

1. Công tác tuyển sinh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tuyển sinh năm học 2020-2021, UBND xã chỉ đạo các trường học, các thôn rà soát, báo cáo số liệu chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021. UBND xã chỉ đạo các nhà trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy định, tổ chức tuyên truyền tới các thôn và bà con nhân dân trên địa bàn về kế hoạch tuyển sinh của các trường.

 1. Trường Mầm non Đồng Môn:

1. Công tác tuyển sinh:

* Tổng số học sinh trong độ tuổi đầu cấp học trên địa bàn:

Tổng số: 788 cháu trong đó MG 432 cháu; Nhà trẻ 356 cháu

Năm sinh

Mẫu giáo

Nhà trẻ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Số lượng

144

148

140

138

158

60

Cộng

 

 

 

 Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Chỉ tiêu số lớp, số trẻ năm học 2020-2021 đã được Phòng GD -ĐT thành phố giao để tuyển sinh. Cụ thể:13 lớp mẫu giáo 400 cháu. Trong đó. Trẻ 5 tuổi 3 lớp/148 cháu

Trẻ 4 tuổi 3 lớp/152 cháu

Trẻ 4 tuổi 4 lớp/100 cháu

* Kết quả tuyển sinh:

Trẻ độ tuổi

T.số nhóm lớp

Kế hoạch

Số lượng tuyển sinh

Hiện có

Nhu cầu vào học

Số cháu hiện có

NH 2019-2020

Số cháu tuyển mới

NH 2020-2021

Trẻ 5 tuổi

4

148

148

0

148

 

Trẻ 4 tuổi

5

152

140

12

152

 

Trẻ 3 tuổi

4

100

0

121

121

 

Tổng

13

400

288

134

421

 

 

b. Trường Tiểu học Đồng Môn:

- Tổng số hộc sinh trong độ tuổi tuyển sinh: 123 em Trong đó Cơ sở 1: 65 em; cơ sở 2: 58 em.

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021: 4 lớp 123 em

- Kết quả tuyển sinh: 112 em/4 lớp

+ Đã tuyển trên địa bàn: 122 em

+ Ngoài địa bàn: 03 em

+ Chưa tuyển: 01 em ( nói ngọng, sức khỏe yếu )

+ Số học sinh lưu ban: 02 em

2. Về cơ sở vật chất

A, Trường mầm non Đồng Môn:

* Thực trạng CSVC nhà trường: năm học 2019-2020 trường mầm non Thạch Đồng và trường mầm non Thạch Môn được sáp nhập thành trường mầm non Đồng Môn . Trường có 2 cụm trường 12 nhóm lớp  cụm 1 ( Thạch Đồng cũ ) xây dưng theo chuẩn 2 có phòng học phòng ngủ riêng, có bếp ăn 1chiều đảm bảo yêu cầu, công trình vệ sinh, hiên chơi đều đảm bảo yêu cầu đạt chuẩn. Cụm 2 ( Thạch Môn cũ ) có 6 lớp học nhưng có 2 lớp có phòng ngũ còn chưa có phòng ngũ và hiện nay hai trường mới sáp nhập cơ sở vật chất tương đối đầy đủ

        Tuy nhiên các hạng mục khác cũng đã xuống cấp cần được cải tạo sữa chữa :

+ Hệ thống đường điện bên trong yếu hay bị chập dẫn đến đường dây hay bị chập cháy, hệ thống quạt, bóng điện, công tác ổ cắm…hư hỏng chập cháy

+ Tường rào phía sau dãy nhà học 2 tầng cụm 1 đã nứt nhiều không đảm bảo an toàn

+ Mái tôn mọt thủng gây dột khi có mưa lớn

- Bếp ăn bán trú cũng đã xuống cấp cụm 2: Ốp tường đổ vỡ, nền nhà đùn lún, chổ nấu ăn còn làm tạm thấp. Hệ thống thoát nước nhà học 2 tấng ống thoát nhỏ dẫn đến hay tắc công trình vệ sinh ở các lớp học

Hiện các khu vui chơi nhà trường đã xây dựng nhưng còn chưa hoàn thiện như, khu vui chơi vận động chưa có sân bóng mini nhưng diên tích còn hẹp và chưa được lát cỏ nên chưa đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động rèn luyện thể chất.

Trang thiết bị các lớp học đã cũ, bàn ghế, tủ ca cốc, bảng quay 2 mặt đã hư hỏng nhiều. Ty vi để các lớp chưa đầy đủ ( cụm 1) để các cô ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nhằm nâng cao  chất lượng hiệu quả giáo dục và các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở các lớp. 

B, Trường tiểu học Đồng Môn:

- Thực trạng cơ sở vật chất trường mầm non: Có 2 cơ sở (Cơ sở1: Thôn Đồng Thanh; Cơ sở 2: Thôn Quyết Tiến).

         + Phòng học: Có 21 phòng kiên cố.

         + 02 phòng hiệu trưởng; 02 phòng P. hiệu trưởng; 02 phòng kế toán- thiết bị; 01 phòng y tế; 02 văn phòng hội đồng; 02 phòng đội; 02 nhà bảo vệ.

         + Thiết bị dạy học: Có tương đối đầy đủ về chủng loại thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy và học.

         + Phòng thư viện: Có 02 phòng Thư viện đảm bảo yêu cầu, cơ bản đủ các loại sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo phục vụ cho nhu cầu của giáo viên và đọc của học sinh.

  +Các điều kiện CSVC khác:

         Có nhà để xe cho giáo viên và học sinh, công trình vệ sinh, nước sạch cho học sinh và giáo viên, có sân chơi bãi tập, nhà đa chức năng và nhà ăn, bếp ăn bán trú.

- Kế hoạch huy động nguồn lực, vận động tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất năm học 2020-2021.

    Biểu 3                                                                ĐVT: triệu đồng

TT

Nội dung

huy động

Dự kiến KH

Đã thực hiện (đến thời điểm GS)

Dự kiến nội dung đầu tư (cụ thể theo từng nội dung)

Tiến độ thực hiện đến nay (chủ trương, thủ tục….)

I

Trường Mầm non Đồng Môn

1

Theo QĐ 37

 

 

 

 

2

Theo CV 5027

- Nhà trường đã xây dựng KH, trình UBND xã và Phòng GD ĐT thành phố.

- Nhà trường đã xây dựng KH, trình và được sự đồng ý của UBND xã.

- Nhà trường đã trình KH lên Phòng GD ĐT thành phố.

1. Mua bổ sung giá, tủ, bàn, ghế , các lớp : 46.600.000đ trong đó gồm các mục nhỏ:

- Bàn 3 lớp 3 tuổi: 45 Cái

- Ghế lớp 3TA: 90 cái

- Tủ đựng đồ dung cá nhân 1 cái

- Giá góc lớp 4TE: 3 cái

3. Làm sân bòng mini: (Bước1) tổng  20.000.000đ

      - Nâng cấp cải tạo : 20.000.000đ

4. Sơn sửa lại hệ thống cửa nhà học 2 tầng cụm 2 , Sơn dắm vá lại hành lang : 22.000.000đ

5. Tu sửa đồ chơi lớn ngoài trời 2 cụm : 15.000.000

6. Thảm cỏ lát sân bóng mi ni: 300m= 5.000.000

Tổng 6 hạng mục dự kiến: 178.400.000 đ

- Đã có văn bản của UBND xã đồng ý với KH của nhà trường và đã trình phòng GD&ĐT phê duyệt.

a

Vận động bằng tiền

178.400.000

Chưa thực hiện

 

 

b

 

Vận động hiện vật

 

Ngày 5/10 nhận 3 ty vicasper50UG5000doCôngtyTNHH thương mại & dịch vụ Hoàn Mỹ và công ty bao bì sao mai trao tặng 

 

 

II

Trường tiểu học Đồng Môn

1

Theo QĐ 37

- Nhà trường đã lập tờ trình nhu cầu tham mưu UBND xã thực hiện quy trình tiếp theo.

- UBND xã đã khảo sát, đang lập dự toán xin phê duyệt.

Quét vôi ve 2 điểm trường

- Đang tiến hành lập dự toán

2

Theo CV 5027

- Nhà trường đã xây dựng KH, trình UBND xã và Phòng GD ĐT thành phố.

- Nhà trường đã xây dựng KH, trình và được sự đồng ý của UBND xã.

- Nhà trường đã trình KH lên Phòng GD ĐT thành phố.

- Mua bổ sung máy vi tính phòng tin học;

- Mua bổ sung bàn ghế học sinh;

- Mua bổ sung quạt các lớp;

- Mua trang thiết bị nhà vệ sinh hs;

- Mua Smast Ti vi

- Đã có văn bản của UBND xã đồng ý với KH của nhà trường và đã trình phòng GD&ĐT phê duyệt.

a

Vận động bằng tiền

 

 

 

 

b

Vận động hiện vật

 

 

 

 

             

 

  IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

 1. Những khó khăn, vướng mắc:
 1. Trường mầm non Đồng Môn:

1 . Năm học 2020-2021 trường mới sáp nhập địa bàn dân cư rộng qui mô nhóm lớp tăng trường đóng 2 điểm trường khoảng cách 2 điểm trường cách nhau xa nên công tác quản lý gặp khó khăn. Trường tuy đã sáp nhập nhưng các hoạt động phải tổ chức tại hai điểm trường nên rất vất vả về công tác tổ chức và kinh phí

- Mặc dù CSVC đã được đầu tư xây dựng cơ bản song vì 2 dãy nhà học đã được xây dựng trên 10 năm đã đến thời điểm xuống cấp vẫn còn một số hạng mục chưa được cải tạo sữa chữa đó là: Hệ thống đường điện bên trong yếu hay bị chập dẫn đến đường dây hay bị chập cháy; Hê thống thoát nước tại các lớp còn bị tắc ; Mái tôn mọt thủng gây dột khi có mưa lớn; Bếp ăn bán trú cụm 2  cũng đã xuống cấp; sân chơi ngoài trời đã xuống cấp gạch lát bị sụp lún không bằng phẳng ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời,tường rào phía sau nhà học 2 tầng cụm 1 bị nứt nghiêng không đảm bảo an toàn, đồ dung đồ chơi trang thiết bị dạy học các lớp hư hỏng nhiều  kinh phí để xây dựng, sữa chữa, mua sắm bổ sung rất lớn trong lúc nhà trường không có kinh phí mà huy động từ phụ huynh cũng chỉ những hạng mục nhỏ.

2. Giáo viên thiếu chưa được bổ sung, hiện nay các trường đang tự hợp đồng nhưng nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn chế nên khó khăn trong việc cân đối ngân sách để chi trả.

b. Trường tiểu học Đồng Môn;

- Bàn ghế một số phòng học hư hỏng, thiếu bàn để tổ chức cho học sinh bán trú; máy vi tính ở 2 phòng tin học còn thiếu nhiều ( có 14 máy sử dụng được, chỉ mới đáp ứng 4-5 em/máy); chưa có smart TV đảm bảo cho việc thực hiện CTPT 2018.

       - Thiết bị ở các nhà vệ sinh học sinh không còn giá trị sử dụng không thể sửa chữa, đường điện một số phòng học, nhà vệ sinh hư hỏng, quạt điện ở một số phòng học và phòng tiếng Anh, tin học đã cháy.

       - Dãy nhà hiệu bộ cũ ở cơ sở 1 xây dựng 18 năm nay đã xuống cấp đã niêm phong. Hiện tại, điểm 1 còn thiếu 2 phòng học và 3 phòng chức năng.

      - Điểm 2 vừa tổ chức dạy học lại vừa xây dựng, sửa chữa các công trình, nguy cơ mất an toàn cho HS luôn tiềm ẩn.

2. Nguyên nhân

- Điều kiện kinh tế của nhân dân xã Đồng Môn còn khó khăn. Mặt khác một số không ít phụ huynh không mặn mà với việc tài trợ cho nhà trường để phục vụ việc dạy học. Tiên lượng nếu vận động tài trợ trong phụ huynh sẽ khó đạt kết quả đề ra.

- Địa bàn rộng, xã vừa sáp nhập nên việc tổ chức để huy động theo QĐ 37/2019 của UBND Tỉnh là rất khó thực hiện.

        - Hai năm học gần đây trường không làm công tác vận động tài trợ nên cơ sở vật chất phục vụ học tập cho HS bổ sung không đáng kể.

3. Kiến nghị đề xuất

a. Đối với tỉnh:

- Xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định tại Quyết định 37/2019/QĐ-UBND ngày 16/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phù hợp: Việc xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học hàng năm chỉ nên tổ chức phụ huynh học sinh họp, bàn và quyếtđịnh mức huy động.

         - Các văn bản hướng dẫn thực hiện xã hội hóa cần nghiên cứu đặc thù và hướng dẫn cụ thể phù hợp hơn cho các cơ sở thực hiện công tác XHH ở các trường học.

         -Sớm có kế hoạch tuyển dụng viên chức; quy hoạch đội ngũ cán bộ mang tính ổn định lâu dài để phục vụ công tác giáo dục tại địa phương.

          b. Đối với thành phố:

- Phân bổ nguồn kinh phí hàng năm cần ưu tiên cho những đơn vị có 2 điểm trường.

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm cơ sở vật chất của các nhà trường. Hỗ trợ kinh phí giáo viên hợp đồng do thiếu biên chế.

- Đầu tư các hạng mục:

+ Xây dựng nhà đa chức năng; Cải tạo hệ thống, điện, thoát nước, nâng cấp sân Trường mầm non Đồng Môn; Cải tạo hệ thống tường rào bao quanh Trường mầm non Đồng Môn (Cụm 1) để đảm bảo trường mầm non Đồng Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

+ Nâng cấp hệ thống sân trường, mương thoát nước và làm bể bơi Trường tiểu học Đồng Môn (điểm 2).

+Cho chủ trương thanh lý và xây mới dãy nhà hiệu bộ cũ ở cơ sở 1 để bổ sung các phòng học còn thiếu.

Trên đây là báo cáo kết quả huy động nguồn lực xây dựng trường học năm học 2019-2020; kết quả tuyển sinh và kế hoạch huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất năm học 2020 - 2021 tại các trường học trên địa bàn xãĐồng Môn./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 87.816
   Online: 4