Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh đã triển khai sâu rộng phong trào xây dựng "Gia đình nông dân văn hóa", đóng góp vào thành công chung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong những năm qua cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Đồng Môn đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, trong đó đẩy mạnh xây dựng "Gia đình nông dân văn hóa" đã được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi gia đình.
Hàng năm, Hội Nông dân xã đã phát động, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (nay là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh") gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội. Hội cũng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò của gia đình, những tiêu chí cụ thể của "Gia đình nông dân hạnh phúc" như: không đói nghèo, đủ ăn và vươn lên làm giàu; không sinh con thứ 3; không ăn ở mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường; không có người mù chữ, con em bỏ học; không theo tập tục lạc hậu mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; không vi phạm chính sách pháp luật và làm mất an ninh thôn xóm… Bên cạnh đó, Hội cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, đoàn kết tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… Để nông thôn ngày càng văn minh, sạch đẹp, hàng trăm hộ gia đình đã chỉnh trang khuôn viên nhà ở và công trình phụ trợ, di dời chuồng trại ra xa nhà ở để đảm bảo vệ sinh môi trường. Hội viên nông dân luôn đi đầu trong hiến đất, góp công để làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa thôn, ra quân lao động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao đời sống.

(Mô hình trồng sen tạo cảnh quan tại đập Tran)

Hội tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá, xây dựng thôn, xã văn hoá. Mỗi năm, có trên 1700 hộ nông dân đăng ký và có trên 1650 hộ đạt gia đình nông dân văn hóa. Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức nhiều cuộc thi, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Hội thi "Nhà nông đua tài", “Hái hoa dân chủ”, "Giải bóng chuyền nam nông dân mở rộng", “Giao lưu bóng chuyền hơi giữa các chi hội”… nhằm tạo sân chơi bổ ích cuốn hút được đông đảo nông dân tham gia, mở ra sự giao lưu rộng rãi giữa các hội viên và Nhân dân trong toàn xã, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống đoàn kết.
Trong công tác bảo vệ môi trường, các mô hình "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình", "Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu"… tiếp tục được nhân rộng, phát triển, tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp. Phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà ở, nâng cấp công trình vệ sinh, sử dụng nước hợp vệ sinh được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống và sức khỏe cho gia đình hội viên. Riêng trong năm 2021, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ 500 gói chế phẩm Hatimic để ủ rác hữu cơ, hỗ trợ 50 thùng đựng rác thải; tham mưu đề xuất chính quyền hỗ trợ xây dựng 40 mô hình bể xử lý nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình ở các thôn Trung Tiến và Quyết Tiến. Hội cũng triển khai, hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, ký cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; không sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh; xây dựng cảnh đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, an toàn; rác thải và nước thải được thu gom, xử lý theo quy định.

(Mô hình nông dân xây dựng vườn mẫu nâng cao thu nhập)

Ngoài ra, Hội Nông dân xã cũng đã tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần đạt tiêu chí "thu nhập bình quân đầu người" theo chuẩn nông thôn mới. Tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân; duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".
Bằng những hoạt động hiệu quả, thiết thực, tỷ lệ gia đình hội viên nông dân đạt chuẩn văn hóa ngày càng cao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giảm tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.


 

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 87.817
    Online: 2