Xã Đồng Môn thành phố Hà Tĩnh là một xã mới sáp nhập đầu năm 2020 từ 2 xã Thạch Đồng và Thạch Môn. Xã Thạch Môn được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận về đích NTM (Nông thôn mới) năm 2014, còn xã Thạch Đồng được công nhận về đích năm 2019.

Đối với xã vừa sáp nhập theo quy định UBND tỉnh sẻ thẩm định kết quả để công nhận lại. Vì vậy để hoàn thành các mục tiêu xã về đích NTM và phấn đấu xã đạt NTM nâng cao năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Môn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đặc biệt là mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, bổ sung thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn. Song song với việc hoàn chỉnh các tiêu chí để các sở ngành đánh giá trong tháng 8, tháng 9 năm 2020. Ban chỉ đạo NTM xã đã chỉ đạo các thôn huy động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các thôn, xây dựng đường giao thông ngõ xóm, kết quả đạt được 8 tháng đầu năm 2020 như sau: thôn Thanh Tiến đổ đường giao thông nông thôn với 2 tuyến dài 190m; thôn Tiến Tiến 4 tuyến dài 850m; thôn Trung Tiến 679m; thôn Quyết Tiến 5 tuyến dài 870m,  tổng cộng toàn xã đổ được 2589m đường đạt 63,7% KH năm . Đối với rãnh thoát nước, thôn Quyết Tiến làm được 4 tuyến dài 590m; thôn Đồng Liên 160m; thôn Thắng lợi 500m, toàn xã làm được 1250m/2.058 m rãnh thoát nước, đạt 60,7% KH năm. Tiếp nhận 430.5tấn/940,4 tấn đạt 45.7% KH.

 Về chỉnh trang nhà ở, vườn hộ: từ đầu năm toàn xã đã chỉnh trang hoàn chỉnh được 37 hộ, xây dựng được 04 vườn/05 vườn mẫu.

Di dời 12 công trình chăn nuôi bất hợp lý các thôn Trung Tiến, Quyết Tiến, Tiền Tiến.

Di dời 39 cột điện do mở đường giao thông tại thôn Tiền Tiến, Thanh Tiến. Thay thế lại hệ thống đường nước do làm rãnh thoát nước, mỡ rộng đường.

Công tác Vận động nhân dân hiến đất mở đường được 182 hộ dân ở các thôn Thanh Tiến, Quyết Tiến, Tiền Tiến, Trung Tiến Tiến với 2.862 m2 đất ước tính 3.148 triệu đồng. Tháo dỡ 4984.8m hàng rào ước tính 3.489 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; 13 hộ hiến đất nông nghiệp để làm đường giao thông nội đồng với diện tích 95m2.

Nhân dân các thôn Trung Tiến, Quyết Tiến, Tiền Tiến đóng góp 1.950 ngày công lao động xây dựng đường giao thông ước tính 487 triệu đồng. 

Về xây dựng, bổ sung thiết chế văn hóa, thể thao ở các thôn: Thôn Thắng Lợi xây dựng được hàng rào khu thể thao thôn bằng sắt với chiều dài 220m với kinh phí 35 triệu đồng, làm mái che nhà văn hóa và sân khấu với kinh phí 120 triệu đồng.

          Qua rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã: số tiêu chí đạt 19/20 tiêu chí (1/20 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 1 Quy hoạch với lý do xã vừa mới sáp nhập, đang trình hồ sơ quy hoạch xã mới lên thành phố để phê duyệt).

Tự biên

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.082
    Online: 16